Wanneer

IMG_8343klIk geef hulp als een kind vast loopt op school. Dit kan zijn bij lezen, rekenen, taal en/of spelling. Het kan zijn dat hieraan een leerstoornis ten grondslag ligt. Men spreekt van een leerstoornis als een kind in vergelijking met klasgenoten aantoonbaar achterblijft in ontwikkeling, terwijl het extra uitleg en instructie heeft gehad. Zo´n leerstoornis kan gediagnosticeerd zijn, waardoor het bij uw kind een naam heeft gekregen zoals: dyslexie, taalstoornis, dyscalculie, DCD (Developmental Coordination Disorder) en NLD (nonverbale leerstoornis). Voor verdere informatie over leerstoornissen kunt u terecht op de volgende website: http://www.fenomplus.nl/leerstoornissen/wat-is-een-leerstoornis/

Het kan ook zijn dat u kind achterblijft bij bepaalde vakken, maar dat dit (nog) niet is gediagnosticeerd. Hoe dan ook kunt u mij inschakelen als zich op school bij bepaalde vakken problemen voordoen. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden weer, waarbij ik hulp kan bieden.

Spelling

Voorbeelden van mogelijke problemen bij spelling:

 • Omkeren d en p;
 •  Omkeren dubbelklanken als ei/ie;
 •  Verwisselen klanken zoals eu/ui.
 • Het niet kunnen onthouden/toepassen van regels.

Rekenen

Voorbeelden van mogelijke problemen bij rekenen:

 • Kinderen die moeite hebben met automatiseren;
 • Het omdraaien van getallen tijdens lezen of schrijven;
 • Klokkijken;
 • Het terugtellen of min-sommen maken.

Lezen

Voorbeelden van mogelijke problemen bij lezen:

 •  Een kind dat spellend of radend leest;
 •  Het omdraaien van woorden of letterst;
 •  Een kind dat de vloeiendheid in het lezen mist, waardoor het staccato klinkt.

Taal

Voorbeelden van mogelijke problemen bij taal:

 • Het moeilijk kunnen begrijpen van taal;
 • Het moeilijk vinden om je uit te drukken;
 • Toepassen van grammatica;
 • Het letterlijk nemen van taal.

Vaak zal blijken dat bepaalde moeilijkheden bij verschillende vakken terug komen, omdat er een zelfde oorzaak aan ten grondslag ligt. Zo zal het omkeren van letters zich waarschijnlijk niet alleen bij spelling, maar ook bij het omkeren van cijfers bij rekenen manifesteren.

Hulp bij leerproblemen